Show other devices
Set up Redfinger Cloud phone on all your android devices and phones,access cloud anytime.

Điện thoại đám mây Redfinger Android


Email yourself a link to this page to make it easy to set up the app on any device.

Alternatively, you can scan this QR code using your Android device:

Scan this QR code to free download redfinger cloud android emulator/phone app.

Hướng dẫn sử dụng

 1. Tải và cài đặt ứng dụng Điện thoại đám mây Redfinger bản quốc tế trên thiết bị Android của bạn.
 2. Sau khi hoàn thành cài đặt, sử dụng email để đăng ký, hoặc đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản Google.
 3. Đăng nhập và chọn thêm điện thoại đám mây đầu tiên của bạn, bắt đầu hành trình khám phá.
Set up Redfinger Cloud phone on all your windows laptops devices,access cloud android phone anytime.

Redfinger Điện thoại đám mây (Máy tính Windows)


Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhấp để tải xuống và cài đặt chương trình Redfinger Windows vào máy tính của bạn
 2. Chọn vị trí server chính xác, sau đó sử dụng email và mật khẩu đã đăng ký trên ứng dụng điện thoại Redfinger của bạn để đăng nhập
 3. Sau khi đăng nhập sẽ có thể điều khiển điện thoại đám mây của bạn
Set up Redfinger Cloud phone on all your ios devices and iPhones, iPads,access cloud anytime.

Redfinger Điện thoại đám mây (iOS)


Email yourself a link to this page to make it easy to set up the app on any device.

Hướng dẫn sử dụng

 1. Sau khi nhấp cài đặt, hãy nhấp vào phím HOME để trở về màn hình.
 2. Chờ ứng dụng Redfinger hoàn thành cài đặt
 3. Vào ứng dụng Redfinger, đăng ký hoặc đăng nhập là có thể sử dụng ngay

Redfinger Điện thoại đám mây (iPhone)


Email yourself a link to this page to make it easy to set up the app on any device.

Hướng dẫn sử dụng

 1. Sau khi nhấp cài đặt, hãy nhấp vào phím HOME để trở về màn hình.
 2. Chờ ứng dụng Redfinger hoàn thành cài đặt
 3. Vào ứng dụng Redfinger, đăng ký hoặc đăng nhập là có thể sử dụng ngay

Redfinger Điện thoại đám mây (Bản trình duyệt web)


Hãy thử Redfinger ngay

 Bạn có thể điều khiển điện thoại đám mây của bạn trên bất kỳ trình duyệt nào trên Mac

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhấp Điều khiển bằng trình duyệt
 2. Chọn vị trí server và đăng nhập vào tài khoản Redfinger
 3. Chọn điện thoại đám mây bạn muốn điều khiển, nhấp vào nút Chơi là xong

Redfinger Điện thoại đám mây (Bản Chrome)


Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhấp Điều khiển bằng trình duyệt
 2. Chọn vị trí server và đăng nhập vào tài khoản Redfinger
 3. Chọn điện thoại đám mây bạn muốn điều khiển, nhấp vào nút Chơi là xong

Redfinger Điện thoại đám mây (Bản Safari)


Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhấp Điều khiển bằng trình duyệt
 2. Chọn vị trí server và đăng nhập vào tài khoản Redfinger
 3. Chọn điện thoại đám mây bạn muốn điều khiển, nhấp vào nút Chơi là xong

Redfinger Điện thoại đám mây (Bản Firefox)


Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhấp Điều khiển bằng trình duyệt
 2. Chọn vị trí server và đăng nhập vào tài khoản Redfinger
 3. Chọn điện thoại đám mây bạn muốn điều khiển, nhấp vào nút Chơi là xong