Đăng ký thiết bị trải nghiệm

Người dùng mới sau khi đăng ký và đăng nhập ứng dụng Redfinger, nhấp vào dấu "+" là có thể đăng ký thiết bị trải nghiệm;

Nhấp vào "Trải nghiệm điện thoại đám mây miễn phí";

Nhấp vào "Gửi mã xác minh", hệ thống sẽ gửi mã xác minh đến email đăng ký của bạn, chỉ cần nhập mã xác minh này là xong;

Thành công nhận được một thiết bị trải nghiệm miễn phí (Tính theo thời hạn đăng ký cùng ngày).

Nếu bạn không thể tự đăng ký thiết bị trải nghiệm miễn phí điện thoại đám mây, vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng Online chính thức.