Thông báo

Phần này cho phép người dùng Redfinger hiểu được các thông báo bảo trì gần đây.

  • Ngày nghỉ Lễ Lao động

    Đừng bỏ lỡ cơ hội này để tiết kiệm rất nhiều với điện thoại đám mây redfinger. Hãy nhanh chân mua ngay bây giờ trước khi đợt khuyến mại kết thúc!