[Ngày 28 tháng 7] Thông báo bảo trì Redfinger Cloud Phone

Kính gửi người dùng,

Dự kiến máy chủ Singapore và Thái Lan sẽ thực hiện bảo trì định kỳ từ 16:00 đến 18:00 ngày 28 tháng 7 năm 2023, Thứ Sáu, giờ UTC/GMT+8. Người dùng có thể nhận được bồi thường 3 giờ sử dụng điện thoại đám mây sau khi hoàn tất bảo trì.

Bảo trì sẽ bao gồm tắt dễ dàng và khởi động lại máy chủ. Tất cả các hoạt động điện thoại đám mây sẽ bị đình chỉ đột ngột khi bảo trì bắt đầu. Thời gian bảo trì có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Nếu xảy ra hỏng hóc phần cứng trong quá trình bảo trì, chúng tôi sẽ tự động thay thế điện thoại đám mây cũ của bạn bằng điện thoại mới. Chúng tôi xin lỗi trước vì bất kỳ sự bất tiện nào có thể gây ra.

Redfinger Cloud Phone Maintenance Notice