Gia hạn điện thoại đám mây

Hiện tại, có hai cách để gia hạn Điện thoại Đám mây Redfinger.

Phương pháp 1:

1. Mở thiết bị di động đám mây bạn muốn gia hạn, nhấp vào nút "gia hạn" ở góc phải trên cùng của giao diện để vào trang gia hạn.

2. Chọn thiết bị điện thoại đám mây mà bạn muốn gia hạn dựa trên nhu cầu của bạn; (Người dùng tải ứng dụng Redfinger qua Google Play Store chỉ có thể thanh toán gia hạn qua Google Pay, người tải ứng dụng Redfinger qua trang web chính thức của Redfinger hoặc gói từ kênh khác có thể chọn Paypal hoặc các phương thức thanh toán khác.)

3. Chọn gói đúng mà bạn muốn gia hạn cho điện thoại đám mây.

4. Sau khi hoàn thành thanh toán, quay lại Redfinger và nhấp vào nút "Làm mới" để kiểm tra thời gian sử dụng của điện thoại đám mây đã tăng.

Gia hạn điện thoại đám mây

Phương pháp 2:

1. Mở thiết bị di động đám mây mà bạn muốn gia hạn, nhấp vào nút "+" ở góc trên bên phải.

2. Chọn thiết bị điện thoại đám mây cho việc gia hạn dựa trên nhu cầu của bạn; (Người dùng tải ứng dụng Redfinger qua Google Play Store chỉ có thể thanh toán gia hạn qua Google Pay, người tải ứng dụng Redfinger qua trang web chính thức của Redfinger hoặc gói từ kênh khác có thể chọn Paypal hoặc các phương thức thanh toán khác.)

3. Chọn gói phù hợp mà bạn muốn gia hạn cho điện thoại đám mây.

4. Sau khi hoàn thành thanh toán, quay lại Redfinger và nhấp vào nút "Làm mới" để kiểm tra thời gian sử dụng của điện thoại đám mây đã tăng.

Gia hạn điện thoại đám mây