Tải game và ứng dụng

Trong điện thoại đám mây Redfinger, có thể tải game và ứng dụng qua những cách sau đây:

  • Vào "Cửa hàng ứng dụng" tại giao diện chính, tải ngay những game và phần mềm mà bạn muốn;

    download the game in app store, redfinger

  • Nếu cửa hàng ứng dụng của điện thoại đám mây không có game và phần mềm mà bạn muốn, bạn có thể tìm kiếm tại "cửa hàng Google Play" trong giao diện chính rồi tải xuống;
  • Nếu bạn không thể tải xuống thành công tại "Cửa hàng ứng dụng" và "cửa hàng Google Play", vui lòng đến trang "Phần mềm" trong "Cửa hàng ứng dụng", tải và cài đặt cửa hàng ứng dụng APKPrue, tìm kiếm tên game hoặc từ khóa bạn muốn, sau đó tải xuống và cài đặt;
  • click Apkpure to download games

Nếu 3 cách trên đều bất khả thi, vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng chính thức của Điện thoại đám mây Redfinger để được hỗ trợ, chúng tôi sẽ kịp thời giải quyết vấn đề cho bạn.