Cách tải về và cài đặt Redfinger Cloud Phone

  • Cách 1 là tải ứng dụng tại cửa hàng Google Play;

Mở cửa hàng Google Play rồi tìm từ khóa "điện thoại đám mây Redfinger" hoặc "Redfinger", nhấp vào "Cài đặt" là có thể cài đặt ứng dụng Redfinger vào điện thoại của bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng.

  • search redfinger and download

    Cách 2 là tải xuống từ website chính thức của Redfinger: vn.cloudemulator.net;

Sau khi vào website, nhấp vào "Tải xuống cho Android" để tải và cài đặt.

Cách tải về và cài đặt Redfinger Cloud Phone

Sau khi cài đặt thành công, hãy nhấp vào "Bắt đầu" hoặc trở về màn hình điện thoại nhấp vào ứng dụng Redfinger đã cài đặt, bắt đầu hành trình trải nghiệm điện thoại đám mây Redfinger của bạn.