Mua điện thoại đám mây

Sau khi vào Redfinger Cloud Phone, nhấp vào "Thêm mới" để vào giao diện điện thoại di động đám mây. Một cách khác để thêm điện thoại đám mây mới là nhấp vào góc trên bên phải "+".

Chọn một gói để mua. (Người dùng tải ứng dụng Redfinger thông qua Google Play Store chỉ có thể thanh toán bằng Google Pay, người tải ứng dụng Redfinger thông qua trang web chính thức của Redfinger hoặc gói từ kênh khác có thể chọn Paypal và các phương thức thanh toán khác.)

Xác nhận đơn hàng mà bạn muốn mua.

Trong giao diện danh sách điện thoại đám mây, hãy nhớ làm mới (refresh)

How to Add New Cloud Phone