Chuyền lên apk/văn kiện

Điện thoại đám mây Redfinger hỗ trợ tải APK và tệp của thiết bị lên đám mây. Sau đây là các trình tự tải lên.

  • Nhấp vào biểu tượng "Cài đặt" ở góc phải phía trên giao diện chính của Điện thoại đám mây sẽ thấy 4 biểu tượng. Nhấp vào "Tải tệp lên", chọn Apk hoặc tệp trong thiết bị mà bạn muốn tải lên.

  • Nhấp vào "Tải lên" ở bên phải, bắt đầu tải tệp apk lên điện thoại đám mây.
  • Nhấp vào "Danh sách truyền tải" có thể xem apk hoặc các tệp được tải lên.

Quay lại điện thoại đám mây, Apk hoặc tệp đã được cài đặt thành công sẽ thấy trên màn hình ảo.

Tải lên apk/tệp