Hướng dẫn vận hành thiết bị ủy quyền

Ủy quyền là gì?

Ủy quyền có nghĩa là khi bạn là người chủ của điện thoại iCloud, bạn có thể ủy quyền xem hoặc quyền khống chế hình ảnh trong điện thoại iCloud của bạn cho những người khác.

Ủy quyền như thế nào?

Bạn có thể sử dụng chức năng Ủy quyền trong ứng dụng để ủy quyền Cloud Phone của bạn cho tài khoản hoặc ID người dùng chỉ định. Bạn cũng có thể tạo một mã ủy quyền cho Cloud Phone của bạn, sau đó mời người được ủy quyền sử dụng mã này để nhận quyền xem hoặc điều khiển Cloud Phone của bạn.

Tại sao phải ủy quyền?

Chức năng ủy quyền được khai thác với mục đích để mọi người sử dụng Cloud Phone nhanh chóng và tiện lợi hơn. Nếu bạn là lần đầu tiên sử dụng điện thoại iCloud mà muốn bạn mình hỗ trợ cài đặt, bạn không cần chia sẻ tài khoản của bạn mà có thể ủy quyền điện thoại iCloud của mình cho bạn ấy. Hoặc nếu bạn bè của bạn muốn sử dụng Cloud Phone nhưng không biết cài đặt, bạn cũng có thể báo họ ủy quyền cho bạn để thao tác.

Có nguy hiểm gì không?

Cloud Phone vốn có giữ gìn về tài khoản cá nhân và những tài liệu khác của bạn, bạn phải luôn đề cao cảnh giác về sự an toàn của tài khoản Redfinger và Cloud Phone. Nếu bạn ủy quyền Cloud Phone cho người khác một cách bừa bãi rồi vì thế chịu sự tổn thất nào đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc này.

Có thể thực hiện chức năng ủy quyền theo 2 cách sau đây:

Cách 1:

1. Mở Cloud Phone Redfinger, sau đó đăng nhập tài khoản của bạn để vào thao tác Cloud Phone;

2. Nhấp vào nút "Cài đặt" ở góc phải phía trên, nhấp vào "Quản lý ủy quyền";

Guide to Authorization & Steps Involved

3. Vào "Ủy quyền Cloud Phone", có thể chọn "Ủy quyền cho tài khoản hoặc ID người dùng chỉ định", hoặc "Tạo mã ủy quyền".

Chức năng ủy quyền

Cách 2:

1. Nhấp vào Trung tâm cá nhân ở góc trái phía trên sẽ xuất hiện cột bên, hãy nhấp "Quản lý ủy quyền";

Chức năng ủy quyền

2. Quản lý ủy quyền bao gồm 3 chức năng: "Ủy quyền Cloud Phone", "Sử dụng mã ủy quyền", "Lịch sử ủy quyền".

Chức năng ủy quyền

3. Ủy quyền Cloud Phone > Chọn Cloud Phone > Nhập tài khoản/ID người dùng được ủy quyền, tạo mã ủy quyền và đồng ý ủy quyền điều khiển và thao tác và Thỏa thuận ủy quyền cho Redfinger, sau đó cài đặt số ngày ủy quyền, đối phương nhập mã ủy quyền này sẽ được quyền điều khiển và thao tác Cloud Phone này.

Chức năng ủy quyền

4. Sử dụng mã ủy quyền > Nhập mã ủy quyền > Đồng ý Thỏa thuận ủy quyền Redfinger > Nhấp vào xác nhận là nhận được một Cloud Phone qua mã ủy quyền, có thể điều khiển và thao tác trên đó.

Chức năng ủy quyền

5. Lịch sử ủy quyền, nhấp để xem lịch sử ủy quyền và được ủy quyền.

Chức năng ủy quyền