Hướng dẫn khởi động lại, đặt lại và đổi tên

Nhấp vào biểu tượng "Cài đặt" ở góc phải phía trên giao diện chính của điện thoại đám mây, có thể thực hiện thao tác khởi động lại, đặt lại và đổi tên.

Khởi động lại:

Chọn "Khởi động lại", nhấp OK để khởi động lại điện thoại đám mây. Khởi động lại điện thoại đám mây có thể tắt toàn bộ các tiến trình chạy ngầm, giải phóng dung lượng CPU, khôi phục tốc độ vận hành của điện thoại đám mây.

Khởi động lại, đặt lại và đổi tên

Đặt lại (Khôi phục cài đặt gốc):

Chọn "Khôi phục cài đặt gốc", nhấp vào "OK" để điện thoại đám mây có thể cài đặt lại (Khôi phục cài đặt gốc). Khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa tất cả tài liệu trong điện thoại đám mây, khuyến nghị sử dụng thận trọng.

Khởi động lại, đặt lại và đổi tên

Đổi tên:

Chọn "Thay đổi tên", nhập tên điện thoại đám mây cần thay đổi rồi nhấp vào "OK". Tên tùy chỉnh của điện thoại đám mây bắt buộc phải là chuỗi ký tự không được vượt quá 12 chữ cái hoặc chữ số.

Khởi động lại, đặt lại và đổi tên