Đăng ký và lấy lại mật khẩu

Đăng ký

Vào ứng dụng Redfinger, chọn server rối nhấp "Tiếp theo" để bắt đầu quy trình đăng ký.

redfinger sign in reminder

Có 2 cách đăng ký:

Cách 1: Đăng nhập bằng Google. Nhấn thẳng vào "Đăng nhập bằng Google" sẽ xuất hiện cửa sổ sau, nhấp vào "Tiếp tục" sẽ có thể đăng nhập Redfinger bằng tài khoản Google của bạn. (Nếu đăng ký bằng cách này, Gmail của bạn chính là tài khoản Redfinger của bạn.)

Cách 2: Đăng ký bằng email hợp lệ. Thao tác theo hình dưới đây. (Nếu cố ý đăng ký nhằm mục đích miễn phí dùng thử điện thoại đám mây, tài khoản đó sẽ bị cấm sử dụng.)

Guide to Sign in Redfinger Cloud Phone and Forgot Password

Hoàn thành các thao tác trên sẽ đăng ký thành công, đăng nhập vào điện thoại đám mây Redfinger để bắt đầu trải nghiệm!

Đăng ký Step 3

Lấy lại mật khẩu

Nhấp vào "Quên mật khẩu" trên trang đăng nhập.

Lấy lại mật khẩu Step 1Lấy lại mật khẩu Step 2.1Lấy lại mật khẩu Step 2.2

Nhập địa chỉ email, mã xác minh sẽ gửi đến email của bạn, sau đó hãy nhập mã xác minh này để tạo mật khẩu mới.

Lấy lại mật khẩu Step 2.3.1Lấy lại mật khẩu Step 2.3.2

Sau khi đổi xong, bạn có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập.