Cách Sử Dụng Mã Redeem trên Android

Trước khi sử dụng mã redeem, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản của mình để truy cập Redfinger Cloud Phone.

Sau khi đăng nhập thành công vào Redfinger Cloud Phone, "Mã Redeem" có thể dễ dàng tìm thấy trong giao diện và chọn nó. Có hai tùy chọn cho người dùng lựa chọn, đó là "THÊM ĐIỆN THOẠI ĐÁM MÂY MỚI" và "GIA HẠN ĐIỆN THOẠI ĐÁM MÂY".

Trong phần "THÊM ĐIỆN THOẠI ĐÁM MÂY MỚI", nhập mã redeem 12 chữ số để trao đổi. Lưu ý: Nếu bạn là người dùng mới của Redfinger Cloud Phone, bạn chỉ có thể chọn "Thêm điện thoại đám mây mới", và mã redeem chỉ có thể sử dụng một lần.

Trong phần "GIA HẠN ĐIỆN THOẠI ĐÁM MÂY", bạn nên chọn điện thoại đám mây mà bạn muốn gia hạn, sau đó nhập mã redeem 12 chữ số để trao đổi.

How to Use Redeem Code on Android