Đổi mật khẩu

Sau khi vào ứng dụng Redfinger, nhấp vào hình đại diện ở phía trên bên trái giao diện chính.

reset password, redfinger cloud phone

Xuất hiện cột bên, nhấp vào hình đại diện ở phía trên bên trái lần nữa để vào Trung tâm cá nhân.

Nhấp vào "Đổi mật khẩu".

change redfinger cloud phone password

Thao tác theo hình minh họa, mã xác minh sẽ được gửi đến email của bạn để xác minh an toàn. Sau khi xác minh thành công sẽ có thể cài đặt mật khẩu mới.

how to reset password on redfinger for ios