Mua điện thoại đám mây

Sau khi vào ứng dụng Redfinger, nhấp vào dấu "+" để vào giao diện điện thoại đám mây.

Mua điện thoại đám mây Step 1

Có 2 cách mua:

1. Chọn gói phù hợp theo nhu cầu của bạn và thanh toán.

Mua điện thoại đám mây Step 2

Sau khi thanh toán xong, trở về ứng dụng Redfinger, nhấp vào nút Làm mới sẽ có thể xem các thiết bị vừa mua được.

Mua điện thoại đám mây Step 3

2. Sử dụng mã quà tặng để đổi điện thoại đám mây.

Nhập mã quà tặng đã mua từ nhà đại lý chính thức để nhận điện thoại đám mây.

Mua điện thoại đám mây method 2