Gia hạn điện thoại đám mây

Mở thiết bị điện thoại đám mây mà bạn cần gia hạn, nhấp vào nút "Gia hạn" tại góc phải phía trên giao diện để vào trang "Gia hạn".

Gia hạn điện thoại đám mây Step 1

Có 2 cách gia hạn:

1. Nhấp vào "Gia hạn trên website chính thức", chuyển tiếp đến website chính thức để gia hạn.

Gia hạn điện thoại đám mây Step 2Gia hạn điện thoại đám mây Step 3

Chọn gói phù hợp theo nhu cầu của bạn rồi thanh toán.

Sau khi thanh toán xong, trở về ứng dụng Redfinger, nhấp vào nút "Làm mới" sẽ có thể xem thời lượng sử dụng của điện thoại đám mây được tăng thêm.

2. Nhấp vào "Gia hạn bằng mã quà tặng" để sử dụng mã quà tặng để gia hạn.

Nhập mã quà tặng đã mua từ nhà đại lý chính thức để gia hạn cho điện thoại đám mây.

Gia hạn điện thoại đám mây mthod 2

Sau khi xác nhận thanh toán, trở về ứng dụng Redfinger, nhấp vào nút "Làm mới" sẽ có thể xem thời lượng sử dụng của điện thoại đám mây được tăng thêm.