Chuyển đổi bộ gõ Gboard

Trong trường hợp mặc định, Gboard sẽ căn cứ theo ngôn ngữ hiện tại của điện thoại để chọn bộ gõ thích hợp, tất nhiên người dùng cũng có thể cài đặt hoặc thêm bộ gõ mới vào bàn phím của mình, có thể tham khảo các quy trình sau để thao tác.

1. Mở Gboard, nhấn giữ nút cài đặt, nhấn Cài đặt ngôn ngữ > Thêm bàn phím > Chọn ngôn ngữ bạn muốn thêm vào.

Gboard switch input methodGboard switch input method

2. Ví dụ chọn ngôn ngữ "Tiếng Anh", nhấn Tiếng Anh > Chọn vùng ngôn ngữ > Chọn Dàn trang, ngôn ngữ đã tick chọn sẽ được thêm đến Gboard.

Gboard switch input methodGboard switch input method

Nhấn vào Chỉnh sửa để nhập, nếu sau đó hiển thị bộ gõ mới có nghĩa là bộ gõ mặc định đã được thêm thành công.

3. Đổi ngôn ngữ trong hệ thống điện thoại, để Gboard căn cứ theo ngôn ngữ điện thoại sẵn có ghép bộ gõ phù hợp. Mở điện thoại, Nhấn vào Cài đặt > Cài đặt chung > Ngôn ngữ & Vùng > Thêm ngôn ngữ, sau đó chọn ngôn ngữ muốn thêm vào là xong.

Gboard switch input methodGboard switch input method