Đăng nhập

Mở phần mềm Redfinger đã được cài đặt sẵn trên máy tính của bạn, chọn server rồi nhấp "Tiếp tục";

Đăng nhập vào tài khoản Redfinger của bạn, đối với người dùng đăng ký bằng email, hãy nhập trực tiếp tài khoản email và mật khẩu là đăng nhập thành công;

sign in with Google, redfinger windows

Vào Redfinger trên máy tính, có thể thực hiện các thao tác điện thoại đám mây như hình minh họa.

redfinger cloud phone log in interface