Chức năng cấp quyền

  • Cấp quyền là gì?

Cấp quyền có nghĩa là khi bạn là chủ sở hữu của điện thoại đám mây, bạn có thể cấp quyền xem hoặc quyền điều khiển hình ảnh trong điện thoại đám mây của bạn cho những người dùng khác.

  • Cấp quyền như thế nào?

Bạn có thể sử dụng chức năng Cấp Quyền trong ứng dụng để cấp quyền điện thoại đám mây của bạn cho tài khoản hoặc ID người dùng chỉ định. Bạn cũng có thể tạo một mã cấp quyền cho điện thoại đám mây của bạn, sau đó mời người được cấp quyền sử dụng mã này để nhận quyền xem hoặc điều khiển điện thoại đám mây của bạn.

  • Tại sao phải cấp quyền?

Chức năng cấp quyền được khai thác với mục đích để mọi người sử dụng điện thoại đám mây nhanh chóng và tiện lợi hơn. Nếu bạn sử dụng điện thoại đám mây lần đầu nên muốn để bạn mình hỗ trợ cài đặt, bạn không cần chia sẻ tài khoản của bạn mà có thể cấp quyền điện thoại đám mây của mình cho người ấy. Hoặc nếu bạn bè của bạn muốn sử dụng điện thoại đám mây nhưng không biết cài đặt, bạn cũng có thể báo họ cấp quyền cho bạn để thao tác.

  • Có rủi ro hay không?

Điện thoại đám mây vốn có lưu trữ về tài khoản cá nhân và những dữ liệu khác của bạn, bạn phải luôn đề cao cảnh giác về sự an toàn của tài khoản Redfinger và điện thoại đám mây. Nếu bạn cấp quyền điện thoại đám mây cho người khác một cách bừa bãi rồi vì thế chịu sự tổn thất nào đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc này.

Có thể thực hiện cấp quyền Điện thoại đám mây Redfinger trên Windows theo các bước sau:

Mở giao diện đăng nhập Redfinger trên Windows rồi đăng nhập vào tài khoản Redfinger của bạn;

Nhấp vào biểu tượng "Công cụ" tại cột trái sẽ có thể chọn "Quản lý cấp quyền";

authorization, redfinger windows

Tại bảng "Quản lý cấp quyền", hãy căn cứ vào nhu cầu của mình để chọn chức năng tương ứng, thực hiện các thao tác về cấp quyền, được cấp quyền và xem lịch sử cấp quyền.

authorization management, redfinger windows