Sử dụng mã quà tặng

Mã quà tặng của Điện thoại đám mây Redfinger có thể sử dụng qua 3 cách sau:

Sử dụng mã quà tặng

Nhấp "Thêm điện thoại đám mây", chọn "Sử dụng mã quà tặng trả trước", sau đó nhập mã để nhận điện thoại đám mây.

Đổi mã kích hoạt

Trong "Sử dụng mã quà tặng trả trước", chọn "Thêm điện thoại đám mây" hoặc "Gia hạn điện thoại đám mây" để nhận thời lượng sử dụng của điện thoại đám mây.

Thêm điện thoại đám mây

Nhấp "Gia hạn" hoặc "Thêm", chọn "Sử dụng mã quà tặng trả trước", sau đó nhập mã để nhận điện thoại đám mây.

Gia hạn điện thoại đám mây