Đăng nhập

Mở trang đăng nhập của website Redfinger trên trình duyệt: www.cloudemulator.net/app/#/sign-in;

log in interface vn

Chọn vị trí server chính xác của bạn trên trình duyệt, đăng nhập vào tài khoản Redfinger của bạn (Có thể sử dụng mật khẩu email, cũng có thể đăng nhập nhanh bằng Google);

log in interface vn - google

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ có thể tận hưởng dịch vụ mà điện thoại đám mây Redfinger cung cấp.