FAQ

Sau đây là một vài câu hỏi thường gặp về điện thoại đám mây Redfinger, giải đáp mọi thắc mắc mà bạn gặp phải trong quá trình sử dụng.

  • Những vấn đề thường gặp

    อะไรคือความแตกต่างระหว่างเซิร์ฟเวอร์เอเชีย VIP GVIP KVIP XVIP SVIP?VIP: Android 6.0 4G RAM หน่วยความจำ 32GGVIP: Android 8.1 4G RAM หน่วยความจำ 32GKVIP: Android 8.1 4G RAM หน่วยความจำ 64GXVIP: Android 10 6G RAM หน่วยความจำ 64GSVIP: Android 10 8G RAM หน่วยความจำ 128Gเกมต่าง ๆ มีข้อกำหนดของระบบที่แตกต่