Điện thoại đám mây Redfinger |
Điện thoại thông minh của bạn

Chơi game mobile trên iCloud | 24 giờ Online |
Mở nhiều tài khoản chi nhánh

Hệ thống Android gốc 100%, đi kèm với quyền ROOT, cửa hàng Google được tải sẵn. Không cần máy tính, không mất phần cứng và nó là một hiện vật treo trên đám mây điện thoại di động.
Tương thích ứng dụng/sử dùng thông thuận
Root có thể tùy chỉnh,xây dựng cửa hàng Google Play trong APP, hỗ trợ hầu như tất cả ứng dụng và trò chơi
Dễ thực hiện chạy nhiều tài khoản
Với một tài khoản Redfinger, bạn có thể đăng nhập nhiều tài khoản khác nhau để chơi cùng 1 game hoặc nhiều ứng dụng và game khác nhau
Chơi game trên đám mây - Trực tuyến 24/7
Cung ứng phương pháp cho người chơi game MMORPG để trồng trọt nhanh chóng dành
Máy khách điện thoại icloud Redfinger
Điện thoại được điều khiển từ xa mọi lúc mọi nơi qua những máy khách này
Android iOS Windows

Contact Us